Οι αλλαγές σχεδιασμού σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΝΟΚ (Ν.4067/12). και τις προδιαγραφές του «Σχεδιάζοντας για όλους» του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι δεδομένες για όλα τα νέα κτίρια κατοικίας. Η μεγάλη αλλαγή που έρχεται είναι ότι στα δημόσια κτίρια και τα ειδικά κτίρια, στην ευρύτατη γκάμα των κτιρίων γραφείων και εμπορίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 πρέπει να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες αλλαγές και επεμβάσεις για την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑμΕΑ.

Στα ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, σε περιοχές που βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίων ή οικισμών, για τα άτομα με αναπηρία και τα “εμποδιζόμενα” άτομα:

Ανεξαρτήτως νομιμότητας, μέχρι το έτος 2020, επιβάλλεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα, σε κτίρια:

1. Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών ( Υπουργεία, Εφορίες κλπ)
2. Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
3. Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
4. Κοινωφελών Οργανισμών.
5. Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες)
6. Συνάθροισης κοινού, όπως:
• χώροι συνεδρίων / εκθέσεων /μουσείων, χώροι συναυλιών,
• αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί,
• θέατρα / κινηματογράφοι,
• εστιατόρια/ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ανταλλακτήρια
7. Προσωρινής Διαμονής,
8. Εκπαίδευσης,
9. Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας,
10. Δικαιοσύνης και Σωφρονισμού,
11. Γραφείων και Εμπορίου,
12. Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας,
13. Στάθμευσης Αυτοκινήτων
14. Πρατηρίων Καυσίμων,

Ο προβλεπόμενος ανελκυστήρας σ’ αυτά μπορεί να κατασκευαστεί για ένα χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ -ΕΝ 81/μέρος 70 (2) o Ο προβλεπόμενος προσπελάσιμος από ΑμεΑ κλπ χώρος υγιεινής, μπορεί να είναι μόνο ένας μικτής χρήσης (ανδρών-γυναικών)

Στα ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ, σε περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίων ( εν ισχύει για οικισμούς ή εκτός σχεδίου περιοχές, 6λ άρθρο 1§1,2,3 Ν.4067/12):

Σε ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και κατά το χρόνο ανέγερσής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή του, o ανεξάρτητα από τη χρήση τους από ΑμεΑ ή/και εμποδιζόμενα άτομα, (Άρθρο 27§2 Ν.4067/12, ΦΕΚ Α’ 79) είναι δυνατή η κατασκευή ανελκυστήρα ή άλλων μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και του χώρου πρόσβασης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής (συντελεστές δόμησης/κάλυψης/όγκου, ύψους, πλαγίων αποστάσεων, προκηπίων κλπ).
Για την εφαρμογή της διάταξης απαιτούνται:

Σύνταξη ή ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου (άρθρο 4 Ν.3843/10, ΦΕΚ Α162)<4) o Έκδοση αδείας δόμησης ή Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας αν ο ανελκυστήρας απαιτείται για τη μετακίνηση ΑμεΑ ή εμποδιζομένων ατόμων (άρθρο 45§2ζ Ν.4067/12). Απλή ενημέρωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής (ΥΔΟΜ) και του Αστυνομικού τμήματος της περιοχής 48ώρες προ της εκτέλεσης των υπολοίπων εργασιών (πλην ανελκυστήρα), εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου (άρθρο 4§3α Ν.4067/12). o Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, σε περιπτώσεις εφαρμογής σε διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς. Σε ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα (ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο ανέγερσής τους ήταν ή όχι υποχρεωτική η κατασκευή του), και δεν διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, Εφόσον: διαμένουν άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σ’ αυτά o τα σχετικά έξοδα καλυφθούν από τους ενδιαφερόμενους οι τοποθετούμενες εγκαταστάσεις δεν δημιουργούν προβλήματα ασφαλείας τόσο στους χρήστες τους, όσο και τους υπόλοιπους χρήστες των κτιρίων είναι δυνατή η τοποθέτηση διάταξης (ράμπας ή αναβατορίου)<7), που θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ΑμεΑ κλπ από το πεζοδρόμιο στους εσωτερικούς / εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης ή κανονισμού (πχ των διατάξεων του παρόντος, των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής, του κανονισμού συνιδιοκτησίας). Για την εφαρμογή της διάταξης απαιτούνται: Σύνταξη ή ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου (άρθρο 4 Ν.3843/10, ΦΕΚ Α’ 62) o Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τον τυχόν ανελκυστήρα (άρθρο 4§2ζ Ν.4067/12). o Απλή ενημέρωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής (ΥΔΟΜ) και του Αστυνομικού τμήματος της περιοχής 48ώρες προ της εκτέλεσης των υπολοίπων εργασιών (πλην ανελκυστήρα), εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου (άρθρο 4§3α Ν.4067/12).