Εγκατάσταση αναβατόριου φορτίων μέχρι 1.000 κιλά σε κατάστημα pet shop στην Μύκονο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία από την υπόγεια αποθήκη. Τοποθετήθηκε πλήρες πακέτο της εταιρείας Moris Hellas με πίνακα Vassler.

Εγκατάσταση αναβατόριου φορτίων της εταιρείας MORIS HELLAS σε κατάστημα στην Μύκονο.

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΦΟΡΤΙΩΝ
Date

14 Μαΐου, 2021

Client

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PET SHOP - ΜΥΚΟΝΟΣ

Category

4.ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ