Φ.Π.Α. 13% για ανελκυστήρες ΑΜΕΑ

Οι συντελεστές ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). Οι συντελεστές ΦΠΑ είναι τρεις:
1. κανονικός 24%,
2. μειωμένος 13% και
3. υπερμειωμένος 6%.

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στον μειωμένο ή στον υπερμειωμένο συντελεστή αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000.
Οι διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ΦΠΑ ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» στο οποίο τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προσδιορίζονται πέραν της περιγραφής τους και με την αντίστοιχη Δασμολογική κλάση (ΔΚ) του Δασμολογίου της Ε.Ε

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Παράγραφος 41
Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ 8428).
Παράγραφος 42
Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλον μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ.Κ. 8713, 9403, ΕΧ 8714).

Βασική προϋπόθεση για την αγορά ενός ανελκυστήρα ΑΜΕΑ με μειωμένο Φ.Π.Α. 13% είναι να υπάρχει Πιστοποίηση ΚΕΠΑ που να δηλώνει αναπηρία μεγαλύτερη από 67%
Μάθετε Περισσότερα : https://www.taxheaven.gr/news/47254/odhgos-meiwmenoy-
syntelesth-fpa-apo-thn-aade